Ah, INDONESIA

Story 51@Remians of King Jayabaya

Prophecy of King Jayabaya Version of Sabda Palon
by Moch Hari Soewarno, Augst 2004

BAB I: RAMALAN JAYABAYA
(SORRY I CANNOT TRANSLATE BAHASA JAWA
)

 1. Besuk yen wis ono kreto mlaku tanpo turonggo, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing awang-awang, kali padha itang kedunge pasar ilang kemandange, iku tondo yen tekane Jaman Djoyoboyo wis cedhak.
 2. Bumi saya suwe saya mengkeret, sekitan bUmi dipajeki, jaran doyan sambel, kreto roda papat setugel. Wong wadon nganggo pakaian lanang, iki bakal yen nemom wolak-walike jaman.
 3. Akeh janji ora ditetepi, akeh wong nglanq. gar sumpahe dewe. Manungso podho seneng nyalah. Tan nindake hl'kume Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci.
 4. Akeh manungso ngutamake real. Laii kamanungsane.. Iali kebecikan. Iali sanak lali kadhang. Akeh bapak lali anak. sedulur podho cidro. keiuargo podh o curigo. konco dadi mungsuh. Manungso lali asale.
 5. Ukuman, Ratu ora adil. Akeh pangkat kang jahat jaii. Klakuan podho ganjil, wong sing apik podho kepencil. Paakaryo apik manungso isin, Iuwih otomo nga pusi.
 6. Wegah makarya kepingin urip kaya Raja. Ngumbar nafsu angkara murka anggedekake duroko. Wong bener tenger-tenger, wong salah bungah-bungah. Wong apik ditampik, wong jahat munggah pangkat.
 7. Wong aqung kesinggung. wong ala dip~,jo-pujo. wong wadon ilang wadone. Nang wirange. Wong lanang ilang lanange. ilang kaprawirane.
 8. Akeh jago tanpo bojo, wanito podho ora setiyo. Iaku sedeng bubrah jare gagah. Akeh biyung adol anak. akeh wanito adol awak. Bojo ijol-ijoiari Jarene jem polan.
 9. Wong wadon nunggang jaran. wong lanang nuna_,gang plangki. Rondo seuang loro. prawan saiga lima. Dhudo pincang payu sangang uwang.
 10. Akeh adol ilmu, akeh wong ngaku-ngaku. Njabane putih. njerone dadu. Ngakune suci. sucine palsu. Ake_h bujuik akeh loyo.
 11. Akeh udan salah mongso, akeh prawan tuwo. Akeh rondo metheng, akeh bayi tanpo bapak. Akeh agomo akeh sing nantang, kamanungsan akeh sing ilang. Omah suci podho dibenci. oma~ olo podho dipujo-puJO Wanito' podho wani ing ngendl-Ilgendi.
 12. Akeh laknat, akeh pengkhianat. Akeh anak mangan bapak. Sedulur ngJarak sederek. Guru podho disatru. Buruh dadi mungsuh, tonggo podho curigo. Kono-kene soyo angkoro murko.
 13. Sing weruh ketutuh. sing ora iyo ketutuh.mbesuk yen ono perang teko wetan. soko kulon. lor lan kidul. wong bedk soyo sengsoro lan mbendul. Wong jahat podho seneng mangan berkat.
 14. Wektu iki akeh dandang diunekake kuntul. Wong saiah dianggap bener. Pengkhianat nikmat. Dmjana sangsoyo sempurno. Wong lugu keblenggu. Wong mulyo dikunjoro.
 15. Sing curang garang, sing jujur ancur. Wong dagang kemlanggang. Wong judl podho ndadi, Akeh barang kharam, akeh anak kharam. Prawan cilik ~ odho ngidam, wanito podho nglamar priyo, isih bayi wis podho mbayi. ing priyo ngasorake drajade dhewe.
 16. Wong golek pangan pindho gabah den interi. Sing kebat. kebat kliwat, sing kasep kepleset. Sing gawe rame tompo gawe, sing cilik kecelik, sing anggak ketungkak. Sing wedi podho m,ati, nanging slng ngawur podho makmur. Sing ngati-ngati sesambat kepati.
 17. Akeh barang klebu luwang, akeh wong kaliren lan wudho, ora dhuwe wirang mergo kepekso. Wong tuku nglenik sing dodol, sing dodol akal-akaI.
 18. Pancen woiak-walike jaman. Amenangi jaman edan, sing ora edan ora, keduman. Sing waras podho nggagas. Wong wani ditaleni. Wong doro podho uro-uro. Begja-hegjane sing eling la~n waspodho.
 19. Ratu ora netepi janji, musno kuwasane ilang perbawane. Akeh omah ing ndhuwur jaran. Wong podho mangan uwong. Kayu gligen. Ian wesi podho kolu diroso enak koyo roti bolu. Yen bengi ora iso turu.
 20. Dagang barang saya laris bandane saya :udes. Akeh wong kaliren ing sisihe panganan. Akeh wong nyekel bondho mng urtpe san soro. Smg edan biso podho dandan, slng bengkok biso nggalang oma~ gedhong. magrong-magrong.
 21. Wong waras lan adi: uripe anggagas lan ke_pencil. Sing ora biso maling podho digething. Sing pinter duroko podho dadi konco. Wong bener soyo thenger-thenger, wong salah soyo bungah,bungah, begJ'ane sing eling. Akeh bondho musno ora karuan larine. Ake.h pangkat lan drajat podho ningkat ora karuan sebab sebabpe.
 22. Rawa podho dadi bero. eblis janmo manungso. Eblis majelis manungso soro. Wong bener thenger-thenger. wong salah bungah-bungah. Begjane sing eling. begjane sing lali. nanging isih begja sing vAraspodho.
 23. Mulo den titenono. Manungso Jowo mengku Ratu, wis ora bapa ora ibu, titikane nganggo ketu bengi asirah watu wesi. Pangapesane wanodyo ngiwi-iwi. Jejutuk sarvvo Agung edi.
 24. Banjir bandang ono ngendi-ngendi, gunung njlebug tan niaruwani, Ian ngimpeni gethinge kepati-pati marang pandhlto-pandhito pati geni. Margo wedi kewiyak wadhi. Sopo arane sejati.
 25. Ratu digdoyo ora tedas tapak patune pandhe sisa gurindo. Ning apese mungsu-h setan, tuyul ambregudull bocah cilik pating pende!ik ngubengi omah sorak-sorak koyo nggusak pltik. Ratu atine dadi cilik. Ngundomono bolo sabrang sing doyan asu.
 26. Patine nunggu sabdo Bupatine Perang Bathoro Endro. Disabdo mati tan keno mimis, tan keno panggawe olo. nanging cures ludes margo lemes. Ketekan bayu priyonggo sinendat sinambi miring. Patine amargo kecepit saketing daging.
 27. Ono wong tuwo ahli topo Aqung. Muncul neng tengah gunung Kendeng angrasuk busono ireng. ambryantu Rat,J Sing.dirubung tuyul anggereng. Pandhito iku ajejuluk Condro Siji Jawa.
 28. Adedagang carang klambi udeng lan lawe b~nang. Disujudi wong lanang sapirang-pirang. Umurnyo tan panjang, namong sawarso Jowo bang.
 29. Tutupe warso jolu ngolu. warso kaping jingq. o nem pindho taun Masehi. Amargo tinutup kuali lumuten. kinepung semut ijo danten.
 30. Polahe wong Jowo kadya gabah den interi. Endi sing bener endi sing sejati. Poro topo ora wani podho wedi anyiarake wewulang edhi margo salah-salah nemu pati.
 31. Hamongso wus warso jilu mo warso Jowo ngolas molu warso iso. Bakal ono Dewo angejowantah. apetlgawak manungso. apasuryan pindho Bethoro Kresno aweVvatak Bolo Dewo ageman Tri Sulo Wondho.
 32. Sadurunge teko ono tetenger, Iintang kemukus doVJO 'ngalu-alu tumotljo ono kidul wetan bener. Lawas pitung bengi, parak esuk benter. ilang katut Bathoro Suryo. Jumedul bebarengan prihatin. sing wis mungkur. yoiku poro Dipati sing ngempet-ngemper sumur dening manungsc anak turune setan mabur pnhatine kawulo kelantar-lantar, iku tandhane putro Bethoro Endro wus katompo topo lagi teko. Ing Marcopodho ambiyantu wong Jowo .
 33. Apeparap Pangeran prang. tan pekso e,ngone nyandang. Ngerahake sakabehlng jim setan ku moro prewangan poro telembut kebawah prentah saeko proyo. kinen ambiyantu .poro manungso Jowo. Podho asesende senjoto Tri Sulo Wondho. Kaderekake Sabdo Palon Nayaginggong.
 34. Putro kinasih sawargi Sunan Lawu. Yo Kyai Ageng Brojomurti, yo Kresno yo Harimurti. Mumtpuhi sakabehing laku, nugel tanah Jowo kaping pindho.
 35. Nyuwun laki rabi ora gantalan ratri mesti amujuti, mundhut sugih katuntun garis. Nyuwun upo mesti sembodo, garis. '*d~ bdo ora gantalan. Bejo begjane sing yakin lan tuhu setyo sabdoniro.
 36. Dewane mung siji, kiblate ngalor ngulon. Yen nyembah nvungkemi lemah silo, ngedengkreng karo andremiming. Sambate angge_Iak blabd- r lan olah-olah salah ngematake sayur mentah. Nana_ing ugo biso nyembadani ruwet tentreming wong sapirang-pirang, sing podho nye.mbah reco andhaplang. Cino eling omah-omahe. kabeh pinaringan sabdo yo podho manthuk-manthuk.
 37. Pendak suro nguntapake kumara kang k.-ton nebus dos_anira. kaadepake ngarsane kang kuwoso. Isih timur kaceluk wong tuwo. pandereke Gatutkoco sak yuto.
 38. Idune idu geni sabdane melati sing mbregudul mesti mati. ora tuwo ora enom podho dene bayi wani ora andayani. Yen kerso sinujudan wong tanah Jowo, nanging mung dipilih sopo-sopo.
 39. Waskito pindho Dewo, biso nyumurupi tahiriro. embahiro, buyutiro, canggahiro pindho lahir bareng sedino. Ora keno diapusi merq. o biso moco ati. Wasis micoro. pinter wegig tumompo.
 40. Dunung ono sasikili Redi Lawu sisih wetan, wetane Bengawan banjir, adedukuh pindho Raden Gatutkoco, arupo pagupon doro tundho tigo, kaya manungso sing angieiedho.
 41. Yen siro nyebut namine.mesti dadi rame. asmane biso ngramekake sing rame. sing kasinungan eblis wewe.
 42. Adhepe pondhok tan karuan kiblate, mulo yo ngerti jantrane jaman. Abondho bandhu nangir]g ora duwe, titihane turonggo asikil limo cacahe. Ulese pasurya Bolo De~ro, gigire nganggo ules Getihe Punto Dewo.
 43. Yen katitih playu ne pindho ibere Gatotkoco. Sing nitih yG titihane Bathoro Kresno yen njtih ono wetenge turonggo.
 44. Yen krungu asmane podho gething, yen wus kenal podho nyandhing, sutihik suthik ditinggal plenang. Begja begjane sing blso nyanding. Biso akas digdoyo tanpo ajl keling. Pindho manungso digdoyo kaya Baru Klinting.
 45. Pantes apeparap Bupatine Prang. '-ing wani bakal wirang. Yen nglurug tanpo bolo. digdoyo tanpo aji opo. Lamun menang tanpo ngasorake liyo. Pancen sugih nanging tan abondho.
 46. Wasis wegig, waskito, ngerti sadurunge winarah, pindho Dewo angejowantah. Biso pirso embahiro angawuningani jantrane jaman Jowo, ngerti garise siji-sijine umd~ t tan kafepyan susurupe jaman.
 47. Mulo den, upadinen sinatriyo iku, wus tanpo bapa lan bibi.lola wuS apupus wido Jowo, mung ngandelake Tri Sulo,landf:!_pe tri sulo putuk, arupo suthik egawe, gegawa pati utowo utang nyowo. Sing tengah slnk gegawe apitunane lryan, slng pinggir tolak colong jupuk wlnarno.
 48. Serik den menehi ati melati, biso kesiku. Senenge anggondo ajejaluk coro nistho, mangertiyo iku coba, ojo kaino-mo, begja-~egjane sing dipundhuti. Ateges ditompo jantraniro. kaemong siro sabroyo.
 49. Ing aran Begawan, wong dudu Pandhito, sinebut Pandhito dudu Dewo, sinebut Dewo kaYo manungso, kinen anggep manungso,eming duwe doyo tan opo ditakonl tan dinalekake tan Gno iontro kang disislhake kabeh kajarwakake jlentreh arang-arang terang adrandang.
 50. Ojo gumun ojo ngungun. yo iku BathorG Endro kang Per,,bayun. Turase kuwoso mbendhung setan. Idune tirto Brojomusthi. plsuh kaya ngundhuh oiku kang biso paring pituduh. marang jarv!Jane jongko kalaningsun. Tan eno den apusi. marqo biso manjing jroning ati. ono manungso serik ojo gelo.iku dudu wektunlro.ngangsuo sumur Ratu Tanpo Nakutho.
 51. Nanging musnae tanpo lari. ing tembe warso Jowo Ngolas Rod.Is. warso Isa Jingo Ngalu molu sing menangi enggalo den luri. Ojo kongas jaman kandas madhepo den marikelu, begjo begjane anak putu.
 52. Iki dalane sing etirig lan waspodho, ir,g jaman Kala Bendu Jowo. ojG nglarang dalan wong ngluri, wong pangawak Dewo. Dewo pangawak manungso. sing malang-matang ba[<al cures ludes sak broyo diomo kumoro. Ojo kleru Pandhito samudono. Lurinen Pandhito asenjoto Tri Sulo Wondho. Iku paringane Dewo.
 53. Lenggahing Pembayun Bethoro Endro; bebarengan jaman angkolo murko soyo ndadt, kono-kene soyo bingung, akeh wong kabiluk melu curang, kawulo wani bandoro, buruh wani juragan, juragan dadi umpan, sing asuworo seru sora oleh bolo. Wong pinter diinger, akeh wong pinter podho keblinger. Wong olo podho dipujo, wong ngerti mangan ati.
 54. Bondho dadi suwoto. pangkat dadi pikat. Sing menang podho sd~ wenang-wenang rumongso menang. sing salah mung ngalah rumongso kabeh salah. Ono bupati soko wong asor ilnane. Pepatih Kepala Judi. slng ati suci soyo dibenci. sing jahat p,'nter anjilat tur oleh. hajat. sing maiing tenguk-tenguk nemu kethuk. pitik angrem sak dhuwure pikulan.
 55. Begal podho andugal. rampok keplok, wong omong mitenah sing diomong. Wong jogo nyolong sing dljogo, wong njaluk dijamin, amargo wedi dadi karmane sing jahat, sing jahil. Wong cilik kepencil.
 56. Ono janma ngaku-ngaku dadi ratu, dhuwe bolo lan prajurit. Negarane ambaran saprowolon umbul-umbul warno jenang gulo. Tinengeran gamane cah angon rojo koyo, disulutri gamane pandhe pdndhe wojo. Wong suci dibenci, wong jahat diangkat drajad, Umah dianggep perak, emas dianggep tembogo, dandang diunekake kuntul, wong dosa sentoso. wong becik dikecik, maling lepas giring, sing maling kepethuk mating.
 57. Akeh sing tudhung kuwali tumuten, podhQ kepikut ka.tut, janji menehi drajad jebulane ngajak mlarat, pinter micoro sing bener digawe olo puntone podho mati neng pinggir kali, tanpe sirah namung gerribung.
 58. Wanito angger wani. jebule ke.langan laki, Iaki mati tan karuwan kubure tan karuwan dinane, akeh mati tanpo slametan. modin podho ngungsi mergo wedi mati, sing ngurusi wong mati digawe pati.
 59. Iku balesane Semut ljo kang kelangan Ngangrang sapto, Iinuweng ing sumur Jolotundho kang kebak isi boyo. Iku tandane mungkure jaman, jaman wong sugih kroso wedi, wong wedi dadi ptiyayi, senenge wong Jahat susahe wong becik.
 60. Nan ing manungso podho kuciwo margo dakwo-dinakwo. Ratu podho rem ugan negoro endhl slng dlpltl lan isenengl. Hera-heru wong Jowo kari separo, Londo Cino kari sejodo.
 61. Cino arang eling, keptantrang dibandem gandring, melu wong Jowo sing podho eling sing ora elin podho muring mlayu-mlayu koyo maling keno tuding, mergo tinggal podho digethlng, Bareng ayo mulih podho manjing.
 62. Akeh wong ijirl wong cilik sing eman. Selot-selote mbesukef wolak-walike jamanf wong nyiiih mbalekake, wong utang mbayar, utang nyowo nyaur nyowo, utang wirang nyaur wirang.
 63. Akeh wong dicakot lemut mati. Dicakot semut sirno. Akeh suworo aneh tanpo bolo, prewangan mahluk alus podho baris, podho rebut gawe bebener garis, tan kasad moto, tan arupo sing mandegani putrane Bethoro Endro.
 64. Ageman Tri Sulo Wondho. Momongane dadi nayakane perang. Perang tanpo bolo, sekti mandraguno tanpo aji, ngiurug tanpo wadya bolo.' Yen to menang tan ngasoroke, podho sugih tan abondho.
 65. Ratu tanah Jowo mung siji nanging podho n awiji. Ageman agodhonq pring nom, atetenger lintang belik, anyekel gaman uleg-uleg wesi lambung, pandereke anyangklong once londo isine lombok kuning. Bumbung wulung tan rosan gineret kreto tan turonggo.
 66. Nanging konlbak mosiking dene suworo gemrenggeng pindho tawon gung. sing nganglang Gatutkoco kembar sewu. Suksmane iwak lodan munggah daratan. Kawuto podho suko-suko margo adiling Pangeran wus teko.
 67. Ratune nyembah kawulo, pandereke yo podlro n ujo, iku mcmongane Pangeranlng Prang. Sing wis adus wirang nanging kondang, sing ageman Tri suto Wondho, genah kiblate gamblang tur njtng9lang, ora ono wong ngersulo, gemah npah loh jinawi, kolo bendu wis mingser/mungkur gantl wuku.

Patine jaman Kiamat Kubro.

To Previous Page@Return to Index of Ah, Indonesia To Next Page

Kalau anda ketemu site tentangRamalan Joyoboy versi Sabda Palon dalam bahasa Ingris di website, tolong dihubungi ke penulis website ini yang berikut.

2010-06-02 Prepared

Ads by TOK2